ADR - www.formservis.eu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ADR

Samolepící etikety
Značení nebezpečného nákladu podle ADR.
Podle mezinárodních dohod se musí nebezpečný náklad jednoznačně a dostatečně označit. Označte nebezpečný náklad podle předpisů a minimalizujte tak bezpečnostní riziko ve vašem podniku a při transportu nebezpečného nákladu. Každý nebezpečný náklad je možné zařadit do příslušné třídy nebezpečného nákladu.

Kategorie:


  • Třída 1 - Výbušné látky
  • Třída 2 - Plyny
  • Třída 3 - Hořlavé kapaliny
  • Třída 4 - Tuhé hořlavé látky a látky reagující s vodou
  • Třída 5 - Látky podporující hoření a organické peroxidy
  • Třída 6 - Jedovaté a infekční látky
  • Třída 7 - Rádioaktivní látky
  • Třída 8 - Žiraviny
  • Třída 9 - Jiné nebezpečné látky
  • LQ - přeprava omezeného zboží

Třída 1 - Výbušné látky
Třída 2 - Plyny
Třída 3 - Hořlavé kapaliny
Třída 4 - Tuhé hořlavé látky a látky reagující s vodou
Třída 5 - Látky podporující hoření a organické peroxidy
Třída 6 - Jedovaté a infekční látky
Třída 7 - Rádioaktivní látky
Třída 8 - Žiraviny
Třída 9 - Jiné nebezpečné látky
LQ - přeprava omezeného zboží
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky